Hlavní stránka
Časté dotazy

Časté dotazy

S námi je cestování pohodové. Pracovníci s mnohaletou zkušeností vám poradí s výběrem trajektu, provedou vás rezervací a pomohou vám se zajištěním vaší cesty tak, aby byla pohodová a komfortní.

 


PŘÍPRAVA NA PŘEPRAVU:

Záleží na lince. U spojů s častou frekvencí odplutí několikrát denně (např. do Velké Británie) stačí 2 týdny až týden předem. U delších linek s frekvencí jednou denně nebo jen několikrát týdně, dále při potřebě kajut při nočních plavbách a během letních prázdninových měsíců je to až několik měsíců předem. Informujte je vždy včas předem.

V drtivé většině případů je lodní lístek vázán pevnou rezervací na konkrétní spoj, ale některé lodní společnosti (provozující např. trajekty do Řecka) umožňují kombinaci pevné rezervace pro cestu tam a otevřeného lodního lístku pro cestu zpět.

Ano, z bezpečnostních důvodů přijala Evropská Unie zákonné normy, na základě kterých jsou přepravci povinni požadovat po pasažérech osobní údaje. Jedná se vždy o jméno a příjmení, datum narození, někdy i číslo pasu, u vozidla pak SPZ.

Ztrátu, event. zcizení lodního lístku je třeba neprodleně nahlásit naší agentuře. Dle obchodních podmínek všech lodních společností je třeba o ztrátě lístku předem informovat lodní společnost. Ta vystaví duplikát lodního lístku pouze proti nové úhradě v plné výši a tyto peníze vrátí až po uplynutí jednoho roku (po uzavření účetního období) za přepokladu, že ztracený, event. zcizený lodní lístek nebyl nikým využit.

Při plánování cesty je dobré mít dostatečnou časovou rezervu pro případné obtíže (zácpy na dálnicích, technická porucha atd.). Trajekt odplouvá obvykle včas a na opozdilce se nečeká. V případě nestihnutí trajektu propadá nejenom vlastní rezervace, ale i celý lodní lístek (viz storno podmínky jednotlivých lodních společností). Pokud již víte, že trajekt nestihnete, informujte o tom neprodleně nás (během pracovní doby) nebo příslušnou kancelář v přístavu se žádostí o přerezervování na pozdější spoj. Některé lodní společnosti jsou sice benevolentní a nalodí Vás na pozdější trajekt i bez předchozí změny rezervace, ale nelze na to spoléhat. Změna rezervace by se měla provést vždy před termínem odplutí rezervovaného trajektu.

Ano, většina lodních společností to umožňuje. Dle instrukcí jednotlivých rejdařství je třeba před nájezdem na loď přepnout vozidlo na benzin.

NA TRAJEKTU:

Přístup do vozidla během plavby není z bezpečnostních důvodů možný, garáže jsou uzavřeny. Z tohoto důvodu je třeba si vzít sebou na palubu nebo do kajuty vše, co budete během plavby potřebovat. To platí zejména u delších linek. Užitečné je si taková zavazadla předem připravit.

Běžné GSM mobily potřebují pokrytí signálem z pozemních vysílačů. Ty mají pokrytí jenom poblíž pevniny, na širém moři již zůstává telefon bez signálu. V případě nutnosti je možné použít na lodi místní telefon se satelitním příjmem, tarify jsou ale velmi drahé, informujte se na lodní recepci. Šťastlivci se satelitním mobilním přístrojem si zatelefonují odkudkoliv.

Ano, většina lodních společností umožňuje za poplatek přepravovat na trajektech i domácí zvířata, tím jsou myšleni psi a kočky. Zvířata jsou obvykle umístěna na palubě ve venkovních kotcích.

Ano, .......